Hardware

Při návrhu desek plošných spojů vycházíme z mnohaletých zkušeností získaných při řešení rozmanitých projektů z mnoha odvětví. Pro vývoj využíváme návrhového systému Circuit Studio.

Jakmile je deska plošného spoje kompletně dokončena, můžeme zajistit výrobu samotného plošného spoje, nakoupit veškeré použité komponenty a desku Vám osadit. V případě zájmu Vám jenom předáme výstupní data a zajištění komponent a osazení si můžete zajistit u svých partnerů, případně Vám rádi doporučíme námi odzkoušené firmy.

Součástí naší firmy je i automatizovaná linka pro prototypové osazování desek plošných spojů, kde Vám rádi Vaše desky osadíme, či zkompletujeme kompletní zařízení.

Zesilovače a převodníky analogových signálů

Pro vyhodnocení hodnot snímačů elektrických i neelektrických veličin je zpravidla nutné analogový signály snímačů předzpracovat, než jej připojíte k převodníku. Jsme schopni zpracovat a převést nejrůznější signály na standardní výstupy jako jsou napětí, proud apod.

Měřicí jednotky

Klasické analogové vstupy převádí na digitální hodnotu, kterou mohou posílat na zvolený typ datové sběrnice.

Komunikační moduly

Převodníky sběrnic, měřicí moduly s výstupem na danou sběrnici apod. Nejčastější sběrnice jsou Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS-232, RS-485, CAN, ZigBee, apod.

Řadiče elektromotorů

Moduly řadičů pro nejrůznější typy motorů a výkonových variant. Možnost vzdáleného řízení drátovým/bezdrátovým přenosem.

Řídicí jednotky

Pro řízení všech typů procesů je zapotřebí mít řídicí jednotku, která spravuje veškeré podřízené moduly. Řídicí jednotky mohou komunikovat pomocí drátové i bezdrátové komunikace a je možnost připojit velké množství digitálních i analogových periferií.

Prototypové osazování DPS

Disponujeme prototypovou osazovací linkou a proto jsme schopni provádět kompletní vývojový cyklus od návrhu, realizace přes testování, až po výrobu menších sérií.

Software

Programové vybavení vyvíjíme nejenom pro osobní počítače s využitím jazyka C++ a C#, ale i pro mikrokontroléry (C), hradlové pole FPGA či CPLD (VHDL) až po tzv. embedded systémy běžící na OS Linux.

Máme bohaté zkušenosti s databázovými systémy včetně návrhu a optimalizace, ať už pro použití ve velkých e-shopech nebo výrobních závodech zahrnující centralizaci všech jednotlivých poboček. Vlastní systém pro uchovávání a zpracování dat je nedílnou součástí každé rozvíjející se firmy, protože standardní nabízené prostředky na trhu většinou nelze jednoduše upravovat pro Vaše specifické požadavky a není tedy dostatěčně pružný a brzdí tím Váš rozvoj.

Řešíme také různé logovací a monitorovací systémy či aplikace pro mobilní telefony běžící se systémem Android. Především používané pro komunikaci a nastavení okolních zařízení.

Databázové systémy

Zaměřené na evidence zaměstnanců, uživatelů, logování a plánování oddělané práce včetně následného zpracování ve formě reportů pro zlepšení pracovních postupů. Synchronizace dat z jednotlivých závodů (poboček) na centrálu a zpět apod.

Logovací a monitorovací systémy

Získávání informací z výrobních strojů a přístrojů pro následné ukládání a další zpracování. Zobrazování aktuálních stavů, případně alarmových hlášení pro okamžitou úpravu výrobních procesů a mnoho dalšího.

Embedded zařízení

Vývoj specifických programů na míru pro malé průmyslové PC běžící na námi upraveném operačním systému Linux, které lze využívat tam, kde není žádoucí mít velké a neskladné osobní počítače nebo je požadováno, aby zařízení bylo přenosné a tedy vždy dostupné.

Mobilní telefony

Aplikace pro chytré telefony běžící na operačním systému Android. Především pro použití při komunikaci a nastavování specifických zařízení komunikujících např. přes Bluetooth Low Energy (BLE).

Mikrokontroléry

Tvorba FW pro zařízení využívající procesory řady STM32Fxxx a MSP430xxx.

Hradlová pole FPGA, CPDL (VHDL)

Pro aplikace vyžadující vysokorychlostní zpracování dat používáme FPGA a CPLD obvody firmy Xilinx a Lattice.